Про Інститут відкритої науки та інновацій

Інститут відкритої науки та інновацій (ГО "ІВНІ", абревіатура англійською - INOSI) - молода українська громадська організація, заснована в лютому 2023 року з метою підтримки реалізації Національного плану щодо відкритої науки та розвитку в в Україні економіки, заснованої на знаннях, через інновації. Організація виникла на базі Міністерської робочої групи з розробки Національного плану щодо відкритої науки після затвердження Плану в жовтні 2022 року та завершення мандату робочої групи. Незважаючи на те, що ГО "ІВНІ" є новоствореною організацією, вона вже встигла сформувати сильну національну мережу експертів у галузі відкритої науки, відкритих інновацій та відкритої освіти, здатну принести позитивні зміни в академічну систему та культуру, зокрема, шляхом реформ на всіх рівнях.

Основними напрямами діяльності організації є:

  • сприяння розвитку науки та освіти через впровадження відкритих практик, цифровізацію та технологічний прогрес, підвищення якості наукової діяльності та її оцінювання;
  • сприяння розвитку інформаційного суспільства, відкритому обміну інформацією та знаннями для подолання глобальних викликів та забезпечення сталого розвитку;
  • сприяння розвитку інновацій, інноваційної інфраструктури та економіки знань, об’єднанню зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, неприбуткових організацій та бізнесу з цією метою;
  • сприяння розвитку міжнародної співпраці та професійних зв’язків, трансферу знань та поширенню кращих практик у сфері науки, освіти та інновацій;
  • сприяння розвитку видавничої справи та інформаційної інфраструктури у сферах науки, освіти та інновацій.